INFORMATION OM JAGTEN!

Jagten består af ca.150 ha skov, der er geografisk placeret nord øst for Høng-Tølløsebanen.
Området består af skov med forskellige træsorter der findes bl.a., Lærketræer, Nordmannsgran, Rødgran, Popeltræer, Asketræer, Egetræer og ikke mindst Bøgetræer, endda Danmarks smukkeste.
Der er ligeledes et par mindre damme i jagtområdet, hvor vi udsætter ænder. Vi har to udsætningspladser for fasaner i skoven. Til Bukkejagten er der opsat tårne og hochzitze.

JAGTMULIGHEDER.

· Der kan på området udøves følgende jagtformer:
· Bukkejagt, pürschjagt og standjagt (se beskrivelse nedenfor)
· Trækjagt på duer og krager
· Trykjagt (se beskrivelse nedenfor)
· Jagt på ræv, hare, fasaner, ænder og snepper.
· Drivjagt (se beskrivelse nedenfor)
· Frijagt (se beskrivelse nedenfor)
· Øvrige jagtformer efter aftale.

BUKKEJAGT.

Kan udføres som purschejagt i et par områder, og som standjagt fra de opsatte hochzitze der er placeret rundt om i skoven. Der udleveres kort til riffeljægerne med placering af hochzitze.

TRYKJAGT.

Jagten foregår på den måde, at jægerne er placeret i et tårn eller hochzitze, og man venter til vildtet vil komme. Jagt på rå og lam drives som trykjagt/standjagt. Der afholdes 2 trykjagter i efteråret. Det skydes ikke til buk under disse jagter.

DRIVJAGT – FÆLLESJAGTER.

Jagtformen er nært beslægtet med klapjagt og anvendes ved fællesjagter. Deltagerne, der som regel alle bærer bøsse, deles i to hold. Holdene skiftes til henholdsvis at gå igennem og stå for. Der bruges ofte hunde. De bør altid være under fuld kontrol af førerne, da de i modsat fald kan ødelægge jagten. Alle hunde bør være forsynet med klokke (bjælde). Det hold, der går igennem, har som regel lov til at skyde det vildt, der søger bagud. Her skal der altid udvises den største forsigtighed. Enhver drivjagt skal afvikles med en fast og myndig ledelse. Inden jagten starter, gives en parole, og der må under jagten ikke tolereres overtrædelser af denne, da drivjagt ellers kan være en farlig jagtform.

FRIJAGT.

Kan jagttrykket på vildtet bære at der skydes mere end på fællesjagter, vil dette blive udmeldt til alle medlemmer. Riffeljæger har frijagt på ræv hele sæsonen.

Knæk og Bræk.