Jagttider Fra 1. juli 2017

Inden du går på jagt, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i jagttiderne.

Vær opmærksom på, at der ofte sker revision af jagttiderne, så du bør løbende holde dig orienteret.

I bekendtgørelsen om jagttider, som du finder her under fanen “Almen lovgivning omkring jagt”, kan du finde flere kort, der viser afgrænsningen for visse jagttider.

Andefugle

Gråand 01.09 – 31.12

Atlingand 01.09 – 31.12

Krikand 01.09 – 31.12

Spidsand 01.09 – 31.12

Pibeand 01.09 – 31.12

Skeand 01.09 – 31.12

Knarand 01.09 – 31.12

Taffeland 01.10 – 31.01

Troldand 01.10 – 31.01

Bjergand 01.10 – 31.01

Hvinand 01.10 – 31.01

Havlit 01.10 – 31.01

Ederfugl – han 01.10 – 31.01

Sortand 01.10 – 31.01

Fløjlsand 01.10 – 31.01

Ovenstående andefugle kan desuden jages på fiskeriterritoriet 01.01 – 31.01

Grågås 01.09 – 31.01

Blisgås 01.09 – 31.01

Sædgås 01.09 – 30.11

Kortnæbbet gås 01.09 – 31.01*

Nilgås 01.09 – 31.01

Canadagås 01.09 – 31.01

*Kortnæbbet gås forvaltes efter en adaptiv forvaltningsplan, og derfor kan jagttiderne på arten ændre sig alt efter bestandens tilstand.

Hønsefugle

Agerhøne 16.09 – 31.10

Fasanhøne 01.10 – 31.12

Fasanhane 01.10 – 31.01

Vandhøns

Blishøne 01.09 – 31.01

Vadefugle

Dobbeltbekkasin 01.09 – 31.12

Skovsneppe 01.10 – 31.01

Ringdue 10.11 – 31.01

Tyrkerdue 01.11 – 31.12

Husskade 01.09 – 31.01 Krage (gråkrage/sortkrage) 01.09 – 31.01

Region Sjælland bortset fra Møn, Lolland og Falster og den del som ligger mellem Roskilde og Region Hovedstaden, som ligger nord for motorvej 21

. Kronhjort større end spidshjort 1.10 – 15.11

Kronhind, -kalv og -spidshjort 1.10 – 31.1

Kronhjort større end spidshjort 16.10 – 31.12*

Kronspidshjort 01.09 – 31.01*

Kronhind 01.10 – 31.01*

Kronkalv 01.09 – 29.02*

Dåhjort 01.09 – 31.01**

Då og -kalv 01.10 – 31.01**

Sikahjort 01.09 – 31.01

Sikahind og – kalv 01.10 – 31.01

Råbuk 16.05 – 15.07 og 01.10 – 31.01

Rå og -lam 01.10 – 31.01

Muflonvædder 01.09 – 31.01

Muflonfår og -lam 01.10 – 31.01

Vildsvin, orne 01.09 – 31.01

Vildsvin, so og grise 01.10 – 31.01

Ræv 01.09 – 31.01

Husmår 01.09 – 31.01

Hare 01.11 – 31.01

Vildkanin 01.11 – 31.01

Bisamrotte 01.09 – 31.01

Sumpbæver 01.09 – 31.01

Vaskebjørn 01.09 – 31.01

Mårhund 01.09 – 31.01

Mink 01.09 – 31.01