Parole for alle fællesjagter:

· Jagten ledes af de på dagen udnævnte jagtledere, og deres anvisninger skal følges hele dagen.

· Når skytter sættes af hilser man på skytten på begge sider, så man kender placeringen.

· Alle skal bære røde orange hatte, veste, bånd, eller lignende synligt! (kan lånes).

· Der må ikke afgives skud i en vinkel under 45 grader. Er du usikker så undlad at skyde.

· Afgivelse af skud til løbende vildt så som Ræv, hare og lavtflyvende fugle, snepper m.v. må kun ske bagud.

· Skytterne og drivere må skyde når de er sat af.

· Husk at ladning foregår med bøssepiben pegende væk fra andre.

· Skytterne skal forblive på pladsen indtil såten er blæst af.

· Der må ikke afgives skud mellem såterne. Alle skal færdes med åbne og afladte våben mellem såterne.

· Kommer der gæster i skoven og skal forbi skytterne, knæk bøssen og træd et skidt frem så gæsten kan passere bag om dig.

Signaler.

· Når skytterne er sat af blæses der én gang i signalhorn. Disse blæser først.

· Når driverkæden begynder drevet blæses der en gang i signalhorn. Drevet begynder når skytter er på plads.

· Når såten er slut blæses to gange i signalhorn.

Skud til vildt.

· Der må skydes til alt jagtbart vildt. Undtaget herfra er råvildt og kronvildt.

· Det påhviler den enkelte jæger selv at være bekendt med gældende jagttider på jagtbart vildt.

· Skud til jagtbart vildt må kun ske indenfor de vejledende og anbefalede skudafstande.

Anskudt vildt.

· Aflivning af anskudt vildt skal ske straks og på etisk forsvarlig vis.

Patroner.

· Alle lovlige skovpatroner må benyttes. Det er således ikke tilladt at benytte bly & stålhagl.

· Patronhylstre skal opsamles og medtages.

Hunde.

· Hunde skal generelt være under den enkelte jægers fulde kontrol. Vi ønsker ikke hundejagende andre steder end hvor de må.

· Hunde skal lyster ellers må de kobles mellem og under afvikling af de enkelte såter.

· Skytters hunde må gives fri for når driverkæden er sat i gang, men kun hvis de kan styres i det drev der er i gang.

· Skulle en hund tage råvildt er ejeren forpligtet til at købe dette til 400 kr.

Jagttegn.

· Der SKAL ved alle fællesjagter forevises gyldigt jagttegn på jagtlederens anmodning.

Husk vi er her for at have en hyggelig dag!

Knæk og bræk

Parole for Trykjagt:

Placering i/af poster foregår ved lodtrækning, hver skytte trækker en post før jagten.

• Posterne vil være besat fra solopgang og i ca. 2 timer frem, eller efter aftale.

• Alle poster er tårne eller stiger. Ingen purs på trykjagt.

• Du må skyde, når du er på plads i stige eller tårn og har orienteret dig.

• Man forlader ikke sin post uden man har skudt dyr, eller kører hjem, ingen purs på trykjagten.

• Der må nedlægges:

• Kronvildt:

 Alt kronvildt må skydes.

 Dåvildt:

 Alt dåvildt må skydes.

 Råvildt:

 Rå og lam – råbuk nedlægges ikke.

 Desuden må der nedlægges ræv og mink.

• Skyd altid kalv før hind/då! Vi skyder ikke hinden/dåen væk fra kalven.

• Skyd altid lam før rå! Vi skyder ikke råen væk fra lammet.

• Når man har skudt et stykke råvildt, må der ikke skydes mere, der må så skydes kron- eller dåvildt denne jagtdag.

• Skyd kun dyrene på bladet, (fangstskud undtaget).

• Der må bør ikke afgives skud til stillestående dyr på større afstand end 150 meter, og der må ikke skydes til dyr i bevægelse på større afstand end 60 meter. Kend under alle omstændigheder dine egne begrænsninger, og husk at du er den eneste der er ansvarlig for de skud du afgiver på jagten.

• Alle skud til vildt, der ikke er leveret, bør kontrolleres.

• Jagten afsluttes på aftalt tidspunkt,

• Er der skudt til vildt der ikke ligger synligt forendt skal man notere sig det afgivende skudsted og markere det, således informationer kan videregives til en evt. schweisshundeførere.

• Påbegynd ikke selv eftersøgningen! Marker eventuelle anskudssted.

• Op brækning klares på skudstedet, så bræk venligst dit skudte dyr op ude i felten.

• Der afholdes vildtparade efter jagtdagens afslutning på Bakkevej.

Knæk og bræk